കുഞ്ഞുജീവന്‍ കുട്ടിക്കളിയാകുമ്പോള്‍

അപരിഷ്കൃതരായ ആഫ്രിക്കന്‍ നരഭോജികളെ പോലും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്‍റെ സ്വന്തം നാട്. കളിപ്പന്തിന്‍റെ ലാഘവത്തോടെ ഒരു കുഞ്ഞു തലയോട്ടി എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ച കിരാതരുടെ നാട്. നിര്‍ദാക്ഷണ്യം നാടോടി ബാലികയുടെ തല അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച അധമന്മാരുടെ നാട്. പെറ്റ കുഞ്ഞിനു ആര്‍ത്തവ രക്തത്തിന്‍റെ വിലയില്ലാത്ത വനിതാ വിപ്ലവത്തിന്‍റെ നാട്. ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങള്‍ പോലും വിരല്‍ ചൂണ്ടി കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മള്‍ ഓരോരുത്തരെയും ആണ്. കാരണം, കണ്ടിട്ടും കാണാതെ പോയ നമ്മുടെ കണ്ണുകള്‍ക്കും, അറിഞ്ഞിട്ടും ശബ്ദിക്കാതിരുന്ന നമ്മുടെ നിശബ്ദതക്കും വലിയ … Continue reading കുഞ്ഞുജീവന്‍ കുട്ടിക്കളിയാകുമ്പോള്‍